MEDEDELING VAN HET BESTUUR 

De ontwikkelingen rond het Coronavirus laten ook onze vereniging niet onberoerd. In een extra vergadering op 16 maart jl. heeft het bestuur besloten tot de volgende maatregelen: 

Tot en met dinsdag 28 april 2020 is het verenigingsgebouw voor alle activiteiten gesloten en onderneemt K&G geen activiteiten. Hieronder wordt verstaan:

  • Repetities van alle orkesten
  • Sectierepetities
  • Lessen aan leerlingen
  • Onderhoudsploeg (dinsdagmorgen)
  • Gebruik van gebouw door overige orkesten, blaaskapellen, bandjes en koren
  • Verhuur van kantine en gebouw aan derden
  • Schoonmaak van het gebouw op dinsdagavond

Het Voorjaarsconcert 2020 op 18 april 2020 wordt verschoven naar zaterdag 21 november a.s. Concertbezoekers die reeds een kaart hebben besteld/gekocht zullen hierover door de Stadsgehoorzaal worden geïnformeerd

Alle optredens zijn tot 1 juni a.s. gecanceld.

Wij beseffen dat de impact van de genomen maatregelen van grote invloed zijn op het functioneren van onze vereniging, maar gegeven de omstandigheden heeft het bestuur op dit ogenblik geen andere keuzes.

Met muzikale groet,
Het bestuur van K&G 

Klik hier voor de homepage

Klik hier voor aanpassingen in de agenda van de orkesten