Bert Dijkstra, voorzitter van 03-1980 tot 03-1988
Bert met instructeur Rinus Vuijk tijdens een repetitie voor het WMC
Even het vaandel ophalen op de laatste dag van het WMC 1985
Bert met het vaandel waar hij zo trots op was
Ontvangst op Stadhuis na behalen 1e prijs bij het WMC

Op vrijdag 8 mei jl. is op 87-jarige leeftijd na een korte ziekenhuisopname oud-voorzitter Bert Dijkstra overleden.

Bert was van maart 1980 tot maart 1988 voorzitter van K&G. In die periode gebeurde er veel rond de vereniging, zoals de aanschaf van nieuwe uniformen (het eerste donker blauwe uniform), het 55-jarig jubileum, de voorbereidingen van de overgang naar een nieuw clubgebouw en het WMC 1985. Bert was in zijn periode als voorzitter een soort vaderfiguur voor de leden, altijd stond hij klaar om grote en kleine problemen met je te bespreken.

Bert was in die jaren ook de vaste Sinterklaas bij de intochten in Leiden en bij K&G. Veel jeugdleden zijn bij hem op audiëntie geweest en er werden veel huisbezoeken afgelegd.

Bert was ook betrokken bij het tot stand komen van het Muziekverzamelgebouw. In zijn laatste jaar als voorzitter werd de huur van de school aan de Oosterstraat opgezegd en een jaar na zijn afscheid werd het nieuwe gebouw geopend. Hij heeft hier een grote bijdrage aan geleverd.

Eén van de hoogtepunten in zijn periode als voorzitter was de deelname van de S&MB aan het WMC in 1985. In het eerste weekend presteerde K&G zo goed dat met een grote schare leden en achterban in het laatste weekend afgereisd werd naar Kerkrade. Bij de uiteindelijke uitslag eindigde K&G als winnaar van de Nationale titel bij de showwedstrijden. Bert heeft die middag het gewonnen vaandel niet meer losgelaten, zo trots was hij op deze prijs!

Namens bestuur en leden wensen we de familie van Bert veel sterkte toe in deze trieste periode.

Bert bij de inschrijving van het 200ste lid
Bert was jarenlang Sinterklaas in Leiden en bij K&G
Presentatie nieuwe LP met burgemeester Goekoop
In gesprek met beschermheer de Jong