Enkele maanden geleden hebben voorzitter Foort van Oosten en penningmeester Corné Buijs bij de leden aangegeven dat zij hun bestuursfuncties willen beëindigen en dat er gezocht kon worden naar opvolgers voor deze twee functies. Beide zijn het bestuur enkele jaren geleden ingestapt op een moment dat K&G in een flinke crisis zat. Mede door hun inzet draait K&G weer als vanouds en dus wordt het tijd om het stokje over te dragen. Inmiddels zijn Foort en Corné afgetreden en vanaf deze plek willen we ze heel erg bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren.

Hun opvolgers zijn inmiddels bekend! Oud-lid Tom de Beer zal voorlopig de functie van voorzitter a.i. vervullen en K&G 3 lid Willem Bakker de functie van penningmeester a.i.

Tom de Beer is bij de volgers van K&G natuurlijk geen onbekende. Hij speelde jarenlang dwarsfluit bij de senioren, is leermeester geweest, was 10 jaar juniorenleider (1975 tot 1985) en is enkele jaren voorzitter geweest. Willem Bakker is sinds 2 jaar saxofonist bij K&G 3 en heeft bestuurlijke en muzikale ervaring opgedaan bij enkele regio-orkesten.

We wensen beide heren veel succes toe!