Zaterdag 21 april jl. werd er door K&G weer een seizoens-opening georganiseerd, ditmaal op het plein bij Koetshuis de Burcht. Het was stralend weer en het publiek was massaal toegestroomd om de drie orkesten van K&G aan het werk te zien.

Na een korte gezamenlijke mars door Leiden arriveerde de S&MB en Jong K&G bij het Burchtplein waarna secretaris Peter Kessels het muzikale spektakel opende met een korte speech. K&G 3 trapte muzikaal af met enkele oude en nieuwe nummers uit hun uitgebreide repertoire. Intussen genoot het aanwezige publiek op het terras van een hapje en een drankje geserveerd door het hartwerkende personeel van het Koetshuis.

Jong K&G liet enkele leuke marsen horen en ondanks dat dit orkest behoorlijk in ledenaantal gedaald is blijft het lekker klinken. Als primeur brachten de junioren de muziek van hun nieuwe show die geschreven is door Dennis Hazenoot. Veel bekende melodieën van animatiefilms kwamen voorbij en werden door het publiek gewaardeerd met een luid applaus. Ondertussen waren enkele mensen bezig om het jonge publiek enthousiast te maken voor K&G want ledenwerving is zeer noodzakelijk!

Nadat K&G 3 voor een tweede keer een optreden had verzorgd volgde de S&MB. Met enkele stevige marsen en muziek van de WMC show zorgde zij voor een geweldig slot van deze middag. Jong K&G en de S&MB marcheerde daarna terug naar het clubgebouw en de overige leden en toeschouwers genoten in het zonnetje nog na van deze mooie muzikale middag.

Vanaf deze plaats willen we iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze dag bedanken voor zijn/haar inzet.