Het WMC zit er weer op.
Wij gaan naar huis met een tweede prijs op de mars, een vierde prijs op de show, drie publieksprijzen èn een maître-prijs.
Via deze weg feliciteren wij Nishihara High School Marchingband, Door Vriendschap Sterk en Advendo Korpsen Sneek met de behaalde eerste resultaten!
Ook willen wij het publiek bedanken voor de uitgebrachte stemmen voor de publieksprijs.
En vooral grote dank naar Rkvv Sportclub’25 voor het ter beschikking stellen van hun kantine en alle faciliteiten!