Informatie over nieuwe seizoen

In het nieuwe seizoen gaan er weer leuke evenementen plaatsvinden en vanuit het bestuurskamer zijn er ook enkele mededelingen die interessant zijn voor onze volgers.

Op zaterdagmiddag 4 januari a.s. aansluitend aan de repetitie van de S&MB, is de Nieuwjaarsreceptie van K&G. De invulling zal wat anders zijn dan voorgaande jaren en het belooft een gezellige en muzikale activiteit te worden. Uiteraard zijn alle leden van harte uitgenodigd, maar ook ere-leden, leden van verdienste, vrijwilligers, en alle anderen die K&G een warm hart toedragen!

Op zaterdag 18 januari a.s. organiseert K&G 3 ’s avonds een Nieuwjaarsconcert in het clubgebouw. Naast K&G 3 zal ook DVS Plus optreden. Meer info volgt nog.

Een aantal jaren geleden is het verenigingsblad ‘K&G-klanken’ ter ziele gegaan. We merken dat er bij leden, vrijwilligers en donateurs behoefte is aan verenigingsinformatie. Daarom starten we binnenkort met een digitale nieuwsbrief onder de naam ‘In Noord, Oost en Zuid’. De titel is ontleend aan de eerste regel van het K&G-clublied. De nieuwsbrief is zowel te lezen op PC, tablet als mobieltje.

K&G is al jaren op zoek naar een geschikte exercitielocatie. Keer op keer zijn er problemen voor wat betreft beschikbaarheid en/of vergunningen. Het lijkt erop dat een bruikbare locatie niet binnen de Leidse stadsgrenzen kan wor-den gevonden. Het bestuur zal hierover nog contact zoeken met het stads-bestuur. Er is met HEINEKEN NEDERLAND – Zoeterwoude overeenstemming bereikt over het gebruik van hun personeelsparkeerplaats als exercitielocatie. Het terrein is voorzien van een klinkerbestrating en omvat ca. 2 voetbalvel-den. We houden hier een aantal proefecercities. Daarna volgt een evaluatie. Mochten we hier voor 2020 verder gaan dan wordt deze locatie toegevoegd aan de overige locaties.