Op zaterdag 28 oktober jl. wachtte de leden van de Show- & Marchingband de loodzware taak om nog één keer op te treden voor de terminaal zieke Peter Reijken. Peter is al 25 jaar lid van K&G en al die jaren betrokken bij de materiaalploeg. Als chauffeur van de materiaalwagen was hij bij elk optreden van de orkesten aanwezig.

In september van dit jaar kreeg Peter te horen dat hij kanker heeft en afgelopen week werd hem de trieste mededeling gedaan dat behandeling niet meer mogelijk is. Peter had nog één wens en dat was om nog één keer de S&MB te kunnen zien en horen. Aan die wens werd zaterdag gehoor gegeven en zo kon het dus gebeuren dat een bijna voltallig orkest een serenade bracht in revalidatiecentrum   Revitel.

N.a.v. zijn inzet in de afgelopen 25 jaar ontving Peter van voorzitter Foort van Oosten een oorkonde en werd hem medegedeeld dat hij nu  Lid van Verdienste is van K&G. Een mooi gebaar wat zeer werd gewaardeerd door Peter en zijn familie. Na nog een laatste verzoeknummer namen de leden van K&G één voor één afscheid van hem.

We wensen Peter en zijn familie heel veel sterkte toe.