MEDEDELING VAN HET BESTUUR

Goed nieuws: clubgebouw weer beperkt geopend.

  • Vanaf maandag 11 mei starten wij weer met 1:1 lessen. Wij handelen hiermee conform de voorschriften van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) en met toestemming van de gemeente Leiden. Voorwaarde is dat er niet meer dan maximaal 3 personen in het clubgebouw aanwezig mogen zijn te weten docent/instructeur, leerling en coördinator.
  • Het gebouw is uitsluitend toegankelijk voor leerlingen en Jong K&G-ers op de aangegeven tijdstippen dat zij via een lesrooster ontvangen.
  • De bar is en blijft gesloten en er kan niet in de kantine worden gewacht.
  • De ouders van alle leerlingen en Jong K&G-ers worden per mail geïnformeerd.
  • De dinsdagmorgen onderhoudsploeg zal haar werkzaamheden ook weer geleidelijk gaan hervatten.

Eind mei bekijkt het bestuur of conform de regels van het RIVM of er mogelijkheden zijn om de repetities voor de Show- and Marchingband en K&G 3 te hervatten, eventueel middels sectierepetities.

Met muzikale groet,
Het bestuur van K&G

Klik hier voor de homepage

Klik hier voor aanpassingen in de agenda van de orkesten

 

 

Coronavirus en K&G

Van alle kanten wordt het bestuur de laatste dagen overspoeld met informatie over het hervatten van individuele- en groepslessen. Zo als het er nu naar uitziet zouden de lessen aan leerlingen en de repetities voor Jong K&G binnenkort kunnen worden opgestart. Dat vereist echter een aantal voorbereidende werkzaamheden zoals het maken van protocollen en de inrichting van het clubgebouw op de 1,5 mtr. samenleving. Deze week overlegt het bestuur en kijkt wat binnen de huidige richtlijnen mogelijk is. We zullen je daarover binnenkort informeren.

K&G laat van zich horen

Juist in deze tijd waarin sociale contacten en het verenigingsgebeuren ‘op een laag pitje’ staan, laat K&G van zich horen. En hoe! In een paginagrote full color advertentie in het Leids Nieuwsblad Stad vraagt K&G in de week van 14 mei aandacht voor een drie tal zaken: donateurswerving, promotie nieuwe CD’s en ledenwerving. Onderstaand een samenvatting van de advertentieteksten.

1. Wordt vriend van K&G
Veel optredens voor dit jaar zijn om begrijpelijke reden afgelast. Dat is niet alleen jammer, maar hierdoor loopt K&G behoorlijk wat inkomsten mis. Word daarom nu Vriend van K&G.
Voor slechts € 50,- per jaar helpt u K&G enorm. Via de website www.keng-leiden.nlkunt u zich aanmelden als Vriend of Donateur. Help zo mee zodat K&G zich ook in de toekomst kan laten horen!

2. Nieuwe CD’s
K&G heeft 2 nieuwe CD’s opgenomen die wij graag onder uw aandacht brengen. De CD Rock Solid is muziek van de laatste show van K&G. U hoort rocknummers van o.a. ACDC, Led Zeppelin, Kansas en The Golden Earing. Natuurlijk ook de op- en afmars van de Rock Solid show. En als bonustrack een medley van Bruno Mars! En dat alles voor slechts € 10,-.
De CD Marches Through The Years #3 is een verzameling van oude en nieuwe marsen. Als u deze CD draait, lijkt het of K&G bij u langs marcheert! De prijs van deze CD is € 15,-.
Voor meer informatie en bestellen van CD’s kijkt u in de webshop op www.keng-leiden.nl.

3. Kom muziek maken bij K&G
Kom muziek maken bij K&G en krijg de beste muziekopleiding uit de regio! Ook in deze stille tijd gaan de muzieklessen bij K&G gewoon door. Professionele instructeurs geven online les en helpen graag om je snel op weg te helpen op je instrument. Wil je bijvoorbeeld eens proberen om op een trompet te blazen? meld je dan aan bij opleidingen@keng-leiden.nl en wij zorgen voor een instrument en een aantal gratis online-lessen. Later worden de lessen in het clubhuis gegeven en word je vast lid van de gezelligste muziekvereniging van Nederland en maak je vrienden voor het leven!
Meer informatie op www.keng-leiden.nl

De advertentie wordt volledig gesponsord en kost de vereniging niets. Met grote dank aan de sponsoren!!

Ledenwerving

Begin dit jaar hebben een 10-tal leden van de SMB aangegeven de schouders te willen zetten onder de ledenwerving. Er is een plan van aanpak gemaakt en vol enthousiasme is men van start gegaan totdat het coronavirus de kop op stak en alle activiteiten noodgedwongen moesten worden gestaakt. Inmiddels zijn de bestaande plannen opgepoetst en waar nodig aangepast. In de aanpak is een grote rol weggelegd voor Social Media. De ledenwervingscampagne gaat gelijktijdig van start met de K&G-advertentie in het Leids Nieuwsblad en richt zich op:

  • leerlingen vanaf ca. 6 jaar
  • zij-instromers voor Jong K&G
  • zij-instromers voor de Show- and Marchingband
  • interne ledenwerving

Via een bevriende K&G-relatie wordt geprobeerd de wervingsactiviteiten te richten op de bovengenoemde doelgroepen (‘targetten’). Met name Facebook biedt daarvoor mogelijkheden. Graag wijst het team, dat onder leiding staat van Rik Boelee, op de verantwoordelijkheden van ieder lid en doet een beroep om ook actief met ledenwerving aan de slag te gaan. Het aantrekken van nieuwe leden is noodzakelijk om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. De groep is nog op zoek naar grafische vormgevers en mensen die videofilmpjes maken en monteren. Weet je iemand die de groep daarbij kan helpen? Neem dan even contact op met Robin Gibson- 06 52186949.

Als wij niets doen……

Zowel voor als achter de schermen is er hard gewerkt aan de video ‘Als wij niets doen’ een co-productie met musicalvereniging Otis en K&G 3. Deze song werd voor het eerst en met veel succes voor het voetlicht gebracht tijdens het nieuwjaarsconcert van K&G 3 op 18 januari jl. Inmiddels hebben beeld- en geluidstechnici hun werk gedaan en is de video gereed. Op 4 mei vindt de release plaats via Facebook. Dank aan allen die aan dit project hebben meegewerkt.

Nieuw systeem voor de ledenadministratie 

Per 1 april jl. is K&G overgestapt op een nieuw systeem voor de ledenadministratie. Achter de schermen zijn initiatiefnemers Willem Bakker en Jan Mosselman hard bezig met het inrichten ervan. Belangrijk voordeel van het nieuwe systeem is dat het tijdperk van papieren inschrijf- en mutatieformulieren definitief tot het verleden behoort, alles gaat digitaal. Ander voordeel is dat leden voortaan zelf verantwoordelijk worden voor het up-to-date houden van hun gegevens. Denk daarbij aan het wijzigen van adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Met behulp van een username en een wachtwoord kan op het systeem worden ingelogd en kunnen mutaties worden aangebracht.

Ook de aanmelding voor donateurs en Vrienden van K&G is geautomatiseerd. Via een simpele klik op de website van K&G kan men zich binnenkort aanmelden. Om het werk aan de penningmeester en zijn medewerkers/sters te verlichten wordt de bijdrage voortaan via een SEPA-machtiging automatisch geïncasseerd.

Binnenkort ontvangen de leden van de SMB en K&G 3 een mail met het verzoek hun gegevens te controleren.