K&G laat van zich horen

Onder deze titel verscheen deze week een artikel in het Leids Nieuwsblad, gevolgd door een pagina grote fullcolour advertentie. Daarmee werd het startschot gegeven voor de grote ledenwervingscampagne 2020. In de advertentie wordt ook gewezen op de mogelijkheid om donateur of Vriend van K&G te worden en uiteraard is er aandacht voor onze nieuwe CD’s.

Een enthousiast team van 10 leden van de SMB is onder leiding van Rik Boelee (instructeur en ere-lid) van start gegaan met de ledenwervingscampagne. Daarmee wordt groot ingezet op Facebook. Via bepaalde technieken kunnen zij hun uitingen richten op bepaalde doelgroepen. De komende weken volgen er steeds nieuwe berichten, filmpjes en foto’s. De campagne is 3-ledig: werving van leerlingen, werving van zij-instromers voor Jong K&G en de Show- and Marchingband. Leerlingen krijgen een aantal gratis lessen en bovendien tijdelijk gratis een instrument in bruikleen.

Via de respectievelijke groepsapp ’s en per mail worden alle leden binnenkort nader geïnformeerd over de campagne.

In een vorige nieuwsbrief vroegen wij of er leden of ouders van leden willen helpen bij het monteren van filmpjes voor de campagne op Facebook. Wij ontvingen een enthousiaste reactie van Kees Wijkhuizen, de vader van trombonist Tom bij Jong K&G. Hij gaat het team daarmee voorlopig assisteren. Fijn dat je ons wilt helpen Kees! Wij wensen je veel succes toe

KNMO luidt noodklok bij minister

In een brief van 8 mei jl. luidt de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) samen met Koornetwerk Nederland de noodklok over de culturele (amateur) sector bij minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In de brief worden de volgende vragen gesteld aan het kabinet:

  1. Neem het culturele verenigingsleven beter mee in de besluitvorming en communicatie over de maatregelen. Het is nu te onduidelijk wat op duizenden verenigingen van toepassing is en instanties geven tegengestelde antwoorden op vragen hierover. Culturele verenigingen vallen tussen maatregelen voor culturele instellingen en sportverenigingen in. De onduidelijkheid verwarring over maatregelen kost veel tijd en energie en het is belangrijk dat de vrijwilligers weten dat ze gezien worden.
  2. Neem de regie op (communicatie van) maatregelen en het weer opstarten van activiteiten van verenigingen, samen met gemeenten, provincies en veiligheidsregio’s. Regie is noodzakelijk om in de onzekere tijd die voor ons ligt er toch gezamenlijk uit te komen.
  3. Zorg ervoor dat, net als in de sportsector, koor- en muziekverenigingen met hoge vaste lasten vanwege een eigen gebouw of vaste huur van locatie niet financieel onderuit gaan. Maatregelen op dit gebied zouden niet sectorafhankelijk moeten zijn.
  4. Er bestaan veel zorgen over de veiligheid van zingen en musiceren vanwege het vrijkomen van aerosolen. Zorg voor heldere richtlijnen veilig zingen en musiceren en ondersteun verenigingen financieel om de noodzakelijke investeringen te doen om dat ook weer mogelijk te maken.
  5. Neem het verenigingsleven mee in de volgende fase voor ondersteunende maatregelen voor de cultuursector. Er zullen op lokaal- en op sectorniveau creatieve en alternatieve oplossingen moeten gevonden om de sector in beweging te krijgen en vitaal te houden, zeker nu het perspectief op inkomsten uit concerten en sponsoring voorlopig afwezig lijkt. In veel gemeenten zijn verenigingen de vitale infrastructuur.
  6. Tot slot: maak haast met het uitvoering geven aan de motie Geluk over de ondersteuning van culturele verenigingen, zoals koren en muziekverenigingen. Er ontbreekt structurele ondersteuning, terwijl deze juist op dit moment urgent is en van belang om de komende maanden de crisis door te komen.

We hopen dat het kabinet gaat inzien dat cultuur een middel is om een samenleving zijn unieke karakter te geven, om mensen met elkaar te verbinden en sociale cohesie te bevorderen. We doen een dringend beroep op het kabinet en in het bijzonder op de minister van OCW om achter de amateursector te staan. We hebben elkaar hard nodig om de samenleving straks weer op te kunnen bouwen.

De brief is ondertekend door Bart van Meijl, voorzitter KNMO en Daphne Wassing, voorzitter Koornetwerk Nederland.

Examenperikelen

Maandag 18 mei is het zover: Yannic Volman doet dan zijn overgangsexamen van Jong K&G naar de Show- and Marchingband. Velen kennen Yannic nog als de tambour-maître bij Jong K&G, maar speelt daarnaast ook trompet. Veel succes met je examen Yannik.

Reactie van een nieuwe Vriend van K&G

Al eerder schreven we dat K&G digitaal gaat. Dat betreft niet alleen het inschrijven van nieuwe leden, maar ook het aanmelden van nieuwe donateurs en ‘Vrienden van’. Sinds vorige week is het mogelijk om je via de website van K&G aan te melden als donateur of vriend. Het proces dat daarna volgt is nu volledig geautomatiseerd.

Ondanks dat initiatiefnemers Willem Bakker (penningmeester) en Jan Mosselman (communicatie) de voorbereidingen tot in de puntjes hadden geregeld, zaten er toch nog een aantal ‘haken en ogen’ aan de nieuwe inschrijfprocedure voor donateurs en vrienden. Zij werden daarmee geconfronteerd toen een nieuwe vriend een poging deed zich aan te melden. Met de nieuwe ‘Vriend van K&G’ is er over en weer wat mailverkeer geweest en het formulier en de procedure zijn aangepast. Het systeem is nu ‘ready for use’. Naar aanleiding van de aanmeldperikelen ontvingen we van de nieuwe vriend de volgende reactie die we je niet willen onthouden:

‘Na mijn digitale aanmelding heb ik vrijwel direct ‘n leuke bevestigingsmail ontvangen in de vorm van ‘n brief met het K&G-logo. Ik vond het geen probleem om als “proefkonijn” te dienen. Met opbouwende opmerkingen kunnen we K&G nog GROTER maken dan dat het al is! Krijg gewoon kippenvel als ik naar de muziek van K&G luister! Weet van meerdere mensen: ik ben niet de enige. Ik kijk met grote regelmaat naar jullie filmpjes op YouTube. Ik hoop dat we de muziek weer snel kunnen horen in het openbaar’.

We heten deze nieuwe vriend van harte welkom en zijn het helemaal eens met zijn opmerkingen. We staan te popelen om onze muzikale kunsten weer te vertonen.

Nieuwe CD’s als warme broodjes over de toonbank

Deze week spraken we bandmanager en beheerder van de K&G-webshop Christiaan Bastiaan. We waren benieuwd naar de verkoop van de nieuwe CD’s. Vol trots meldt hij dat er van de ‘Rock Solid’ CD inmiddels ruim 250(!) exemplaren zijn verkocht. Enige dagen na de release van de CD ‘Marches Through The Years #3’ staat de teller al op 100 stuks. Dat belooft veel goeds voor de toekomst.

Oude LP’s en CD’s te downloaden via website K&G

Problemen zorgen soms voor een creatieve oplossing. In een eerdere nieuwsbrief maakten we melding van het feit dat het uploaden van CD’s naar Spotify bepaald niet vanzelf gaat. Initiatiefnemers Sander de Zee en Rene Truijers (beide al vele jaren lid van K&G) zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en bedachten een creatieve manier om met name de oude LP’s en CD’s toch digitaal beschikbaar te maken. Heb je altijd al eens digitaal naar de kampioensmars Days Of Glory uit 1966 willen luisteren? Of de LP ‘Fame and Glory’ uit 1987? Vanaf nu kan dat. Alle geluidsdragers, die niet meer in voorraad zijn, zijn als mp3 te downloaden via onze website. In de shop zijn 18 LP’s, CD’s, Singles en mini CD’s beschikbaar. Voor de prijs hoef je het niet te laten want die varieert van € 1,- tot € 3,- per geluidsdrager. Gelijk downloaden? Ga naar:

Webshop K&G, Categorie MP3 LET op: er zijn 2 pagina’s. Zie het pijltje onderaan het scherm.