Bijdrage in tijd van corona 

Van de penningmeester Karin Jansen van de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk ontvingen wij deze week onderstaand bericht:

Beste mensen van K&G,

Wij maken tijdens Koningsdag in onze wijk altijd gebruik van jullie diensten. Dit jaar kon de organisatie van deze feestelijke dag helaas niet doorgaan. Volgend jaar beter!

Omdat veel van de organisaties die een bijdrage leveren aan onze succesvolle koningsdag normaal gesproken juist in deze tijd veel inkomsten hebben is het voor hen extra zuur dat er nu niets mag. We hebben daarom als bestuur besloten om een aantal organisaties de helft van het verleden jaar gefactureerde bedrag te schenken. Om het leed van lastige tijden iets te verzachten. K&G gunnen we dat natuurlijk ook van harte!

Wat een fantastisch gebaar Karin. Namens alle K&G-ers dank voor deze geste

 

Examen met goed gevolg

Maandag 18 mei deed Yannic Volman zijn overgangsexamen van Jong K&G naar de Show- and Marchingband bij instructeur René Leckie. Na ruim een half uurtje zweten kwam Yannic met een grote smile uit de Nico de Jeu-zaal: GESLAAGD! Van harte gefeliciteerd met dit resultaat Yannic. Wij wensen je veel plezier bij de SMB!

 

Hoe is het nu met Aad van Biemen

Deze week sprak ik met een van de oudste leden van K&G, te weten Aad van Biemen. Aad is inmiddels 84 jaar en nog steeds een betrokken K&G-er. Tijdens zijn werkzame leven werkte hij bij het Gorlaeus Laboratorium in Leiden. Menig LP en CD van K&G is daar opgenomen in het auditorium en oudere leden hebben heel wat voetstappen liggen op de grasvelden rond deze locatie dat jarenlang dienstdeed als exercitielocatie. (het woord ‘geluidsoverlast’ moest toen nog worden uitgevonden)

Aad is lid vanaf november 1948 en begonnen op mondorgel. Daarna stapte hij over op de dwarsfluit en vervolgens de G-hoorn. De laatste overstap was naar de ‘es-des hoorn’ bij wat we toen noemden de ‘senioren’. De es-des hoorn was een wat groot uitgevallen trompet met een lager toonbereik en met 1 ventiel. Tenslotte speelde hij nog een aantal jaren trombone bij de toenmalige Stage Band.

Naast zijn activiteiten als lid was Aad jarenlang betrokken bij het K&G-kamp als  hoofdleider. In de jaren 60-70 van de vorige eeuw huurde K&G een kampterrein van de LCKV waar het kamp werd gehouden. Menig (oud) K&G-er bewaart fantastische herinneringen aan kampterreinen ‘de Dellen’ en ‘de Renderklippen’ in Heerde op de Veluwe met het befaamde ‘Pluizenmeertje’ en de Schaapskooi op loopafstand van het kampterrein.

Aad vertelde mij dat het gezien zijn leeftijd redelijk goed met hem gaat. Omdat hij wat onzeker is geworden in het verkeer is hij recent gestopt met autorijden. Mocht hij toch ergens naar toe willen,dan is een van zijn kinderen graag bereid hem even te brengen. In plaats van de auto pakt Aad tegenwoordig graag de fiets. Dat is goed voor de conditie en je blijft er gezond bij! Leuk om je weer even gesproken te hebben Aad. We wensen je alle goeds toe en hopen je binnenkort weer eens te zien op een van de repetities of andere activiteiten.

 

Hervatting lessen en overige zaken

Met ingang van 11 mei zijn de 1:1 lessen aan alle leerlingen en Jong K&G-ers in ons gebouw weer hervat. Voor deze lessen geldt dat er niet meer dan 3 personen in het gebouw aanwezig mogen zijn. Het maken van een lesrooster was daarom dan ook een flinke uitdaging voor Christiaan Bastiaan en Nick Zauner. Nagenoeg de gehele week zijn er lessen, zelfs op zaterdag en zondag. Het was alleen maar mogelijk het rooster sluitend te maken, door de fantastische medewerking van onze docenten en instructeurs, omdat er veel verschuivingen plaatsvonden ten opzichte van hun reguliere lestijden, dank daarvoor! We kunnen terugzien op een geslaagde herstart van de lessen en ontvingen van zowel ouders als leerlingen veel enthousiaste reacties. Het bezoeken van de lessen is nog eens extra aantrekkelijk omdat alle leerlingen en Jong K&G-ers een gratis blikje frisdrank krijgen. Met dank aan Fred Rolfes.

Afwisselend zijn Christiaan Bastiaan en Thomas Chaudron in het gebouw aanwezig als coördinator. Ook zij zitten in de tussentijd niet stil. Na iedere les moet het nodige worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. Met dank aan Willem Bakker die belangeloos gratis producten daarvoor ter beschikking stelde. Tijdens de lessen maakten beiden zich verdienstelijk door het gebouw op te ruimen. Zo zijn de archiefkasten uit het muziekarchief tijdelijk verhuisd naar de bestuurskamer. De ruimte van het oude muziekarchief zal de komende tijd een metamorfose ondergaan. Alle grijze muren worden door Marvin Boers voorzien van een mooie stuclaag. (Dank voor je toezegging!!) Vervolgens wordt de ruimte ingericht als Jeugdhonk. Een aantrekkelijke ruimte voor alle jeugdleden waar van alles voor hen te doen is: van chillen op een luie bank, tot een spelletje via de spelcomputer. Ook zijn er plannen om de talrijke prijzen die door Jong K&G door de jaren heen zijn gewonnen daar een definitieve plaats te geven.

 

Exercitielocatie

Al eerder schreven we dat K&G zoekt naar een definitieve oplossing voor de problematiek rond de exercitielocaties. Het zou wenselijk zijn als er een einde komt aan jarenlange omzwervingen in Leiden en omliggende gemeentes. Namens K&G is Sander de Zee (K&G 3) in gesprek met de Gemeente Leiden. Het is inmiddels definitief dat voetbalclub Leidse Boys ophoudt te bestaan. Zij hebben hun velden aan de Voorschoterweg in Leiden, nabij de waterzuiveringsinstallatie. Er is een aanvraag ingediend bij de afdeling Sport verhuur van de gemeente Leiden om deze velden langdurig te mogen gebruiken voor onze exercities. Ook worden er gesprekken gevoerd met overige gemeentelijke instanties want ja: de gemeente heeft vele loketten! Vol spanning wachten we de ontwikkelingen af.

 

Nieuw systeem voor databeheer

Zoals bekend zijn we overgestapt op een nieuw systeem voor databeheer. Dit systeem bevat niet alleen de ledenadministratie, maar ook gegevens van donateurs, ‘Vrienden van K&G’. sponsoren, media en onze instructeurs en docenten. Alles op één plaats en AVG proof! Inmiddels is achter de schermen proefgedraaid en het lijkt erop dat alles goed is ingericht. Met een simpele muisklik is er direct inzicht in de gegevens per doelgroep. Het afgelopen weekend ontvingen alle leden via het nieuwe systeem een gepersonaliseerde e-mail met betrekking tot ledenwerving. Groot voordeel is dat iedereen een persoonlijke e-mail ontvangt waardoor de kans nihil is dat deze als spam wordt aangemerkt.

De ledenadministratie functioneert op dit ogenblik dus naar behoren. Deel twee van de operatie is dat leden die hun contributie automatisch betalen, K&G hiervoor opnieuw moeten machtigen. Daarvoor heb je inmiddels een bericht ontvangen, met het verzoek om in te loggen op de ‘ledenmodule’. Daarin kunnen de ‘naam, adres en woonplaats’ gegevens worden gecontroleerd en aangepast. Ook kan ieder lid de zichtbaarheid van zijn eigen gegevens instellen. Helemaal onderaan het document moet een ‘vinkje’ worden aangezet als je K&G machtigt om de contributie automatisch te innen. Als die niet ‘aan’ staat kan er dus ook niet worden geïncasseerd. Gelukkig hebben veel leden al gereageerd, maar ca. 70 leden hebben nog niet ingelogd. Daardoor ontstaan er problemen bij de incasso van de contributie. Vandaar een dringende oproep van de penningmeester Willem Bakker om aan deze oproep zo spoedig mogelijk gehoor te geven.

Deel drie van de operatie is het opschonen van het donateursbestand. Er blijken nogal wat namen in ons donateursbestand voor te komen die de laatste jaren niets meer hebben bijgedragen. Wij gaan hen vragen of zij hun donateurschap willen voortzetten, zo mogelijk gekoppeld aan een automatische afschrijving. Het benaderen van donateurs was altijd een handmatige klus (brieven per post) die veel tijd vergde en bovendien kostbaar was. Uiteindelijk doel is om ook onze donateurs per mail te gaan benaderen. Donateurs waarvan wij geen e-mailadres hebben gaan wij vragen dit aan ons door te geven. We kunnen hen dan via een nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij K&G en hopen hen daardoor nog meer bij K&G te betrekken.