Nico de Jeu-zaal corona proof

Met de richtlijnen van de KNMO in de hand is de Nico de Jeu-zaal deze week geheel corona proof gemaakt. Volgens deze richtlijnen mogen blaasorkesten weer repeteren, mits er tenminste 2 meter onderlinge afstand wordt gehouden. Met deze gegevens in de hand heeft Sander de Zee (muzikant bij K&G 3) een ontwerp gemaakt hoe deze zaal zo efficiënt mogelijk ingericht kan worden. Vervolgens was de beurt aan Maikel Meeuwissen (bestuurslid Jong K&G) die, gewapend met rolmaat, tape en viltstift e.e.a. heeft uitgemeten en gemarkeerd. Op de vloer zijn de plaatsen waar de stoelen mogen staan gemarkeerd. Aldus biedt de zaal inmiddels plaats aan 26 tot 30 muzikanten.

K&G 3 gaat maandag 15 juni weer beginnen met repeteren, Jong K&G op de woensdagavond en de S&MB verdeelt de repetities over 3 avonden (dinsdag, woensdag en donderdag).

Jong K&G Kamp 2020 geannuleerd

Lang hebben we de hoop gehouden dat een normaal K&G kamp in de zomervakantie mogelijk bleef. Nu blijkt dat een kamp deze zomer wel mogelijk is, maar dat daar een heleboel restricties aan zitten. Deze restricties zorgen ervoor dat we geen K&G Kamp waardig programma kunnen draaien. Dat is niet leuk voor de jongens en zeker ook niet voor de kampstaf. De kampers hebben nou eenmaal een bepaalde verwachting van de kampweek die wij op deze wijze niet kunnen waarmaken. Daarom hebben wij met pijn in ons hart besloten om het K&G kamp 2020 te annuleren. Alle ouders/verzorgers die hun kind hadden ingeschreven hebben hierover inmiddels een mail ontvangen en wij willen hen graag nogmaals danken voor het vertrouwen.

Het goede nieuws is dat het WMC naar 2022 is verplaatst. Daardoor is er in 2021 wel weer de mogelijkheid om op kamp te gaan. Reserveer dus alvast de volgende datum in je agenda: 14 – 21 augustus 2021. Geen vakanties boeken want daarvoor zijn de eerste 4 weken van de zomervakantie. In de 5e week van de zomervakantie gaan wij weer op kamp en maken we er alsnog een heel groot feest van.

Opknappen Jeugdhonk van start

Al eerder schreven we over de noodzaak voor een eigen plek voor de jeugd van K&G. Het oude (muziek)archief wordt daarom verbouwd tot jeugdhonk. Twee weken geleden zijn de stalen archiefkasten (tijdelijk?) verhuisd naar de bestuurskamer. Toen alles was ontruimd werd pas duidelijk hoeveel ruimte de oude archiefruimte eigenlijk biedt. Nadat de elektrische leidingen en stopcontacten waren verwijderd was de beurt aan Marvin Boers (muzikant bij K&G 3) die heeft toegezegd de ruimte van een mooie stuclaag te zullen voorzien in plaats van de saaie grijze bakstenen. Eerder dan verwacht is Marvin dinsdag 9 juni gestart en het resultaat is verbluffend. Door de stuclaag oogt de ruimte groter en frisser. Vervolgens kan begonnen worden aan de inrichting. De verwachting is dat het Jeugdhonk met 2-3 weken helemaal klaar is voor gebruik. Vanaf dat ogenblik heeft onze toekomst een eigen plek!

Grote schoonmaak?

Vroeger was het heel gebruikelijk dat in het voorjaar de woonhuizen van boven naar beneden werden schoongemaakt: de zogenaamde “Voorjaars- of Grote Schoonmaak”. Dit schoonmaakvirus is deze week overgeslagen naar K&G want in het verenigingsgebouw is het een bedrijvigheid van jewelste.

Na een lange periode van plannenmakerij en de keuze voor de juiste materialen, is Inmiddels gestart met het opknappen van de leshokjes. Wegens het gebrek aan opbergruimte is daaraan 1 leshokje opgeofferd. Blijven er nog 3 over. Gewapend met de witkwast is Christiaan Bastiaan (muzikant bij K&G 3 en manager van K&G) aan de slag gegaan. Rienk Chaudron (bestuurslid materiaal) heeft akoestische plafondplaten geregeld, en weer een andere K&G-er verwijdert tijdelijk de CV-leidingen en radiatoren. Vervolgens is de beurt aan Gé Groeneweg (muzikant bij K&G 3) die heeft toegezegd vloerbedekking te zullen leggen; niet alleen op de vloer maar ook een gedeelte van de wanden worden daarmee bekleed om geluid te dempen. Ter afsluiting van dit project wordt er nog nagedacht over een leuke aankleding waarna de leshokjes weer helemaal 2020 zijn!

Omdat de latex toch in de aanbieding was zijn Christiaan Bastiaan en Thomas Chaudron (muzikant bij de S&MB) ook gestart met het schilderen van de gang waar de leshokjes, het reparatie atelier en de uniformopslag zich bevinden. De saaie grijze baksteen muren worden de komende periode voorzien van een frisse witte laag latex en ook de plinten ontkomen niet aan een nieuw verfje. Ook hier is sprake van een verbluffend eindresultaat.