K&G Univerity

Opleiding van Superkids tot aan de S&MB K&G

K&G University

De K&G University vormt het overkoepelende traject voor K&G’ers onder de 16 jaar. Het doel is om deze muzikanten zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de Show- & Marchingband van K&G zodat zij aan de top van de internationale Show- en Marsmuziek-sector kunnen performen.

De Superkids, het KidsKorps, de individuele lessen, de exercitieklassen en Jong K&G vallen onder de ‘K&G University’. De K&G University bestaat organisatorisch uit de Jong K&G Commissie, Opleidingscommissie en de Jeugd Activiteiten Commissie (JAC). Deze drie commissies worden ondersteund door de Stuurgroep Jeugd, die ook de PR en ledenwerving verzorgen. Kay & Glenn zijn voor K&G University de mascottes voor verschillende activiteiten.

De visie van K&G op het opleiden van jonge muzikanten heeft, met de komst van de ‘K&G University’ in 2016, inhoudelijk een grote stap vooruit gemaakt. K&G biedt voor jongens van 5 tot 16 jaar goede en uitdagende muziek-trajecten aan, wat een unicum binnen de Show en Marsmuziek-sector is. In groepsverband maar ook individueel worden onze jongens opgeleid tot een volwaardig K&G-muzikant waarbij ‘altijd alles uit jezelf halen’ en samen met elkaar plezier maken voorop staat.

Superkids

Muziek maken bij K&G kan al vanaf 5 jaar. Bij de Superkids ontdekken jongens in een groep op een speelse manier de basis van het muziek maken. Elke zaterdagochtend van 9.45 uur tot 10.30 uur krijgen de Superkids les van leden van K&G.

Kosten: Het meedoen met Superkids kost €10,- per maand.

Kay & Glenn, de mascottes van K&G University

Opleidingen

De K&G University heeft voor jongens vanaf 8 jaar verschillende opleidingen. Op de volgende instrumenten wordt er lesgegeven:

 • Piccolo
 • Dwarsfluit
 • Trompet
 • Bariton
 • Trombone
 • Saxofoon
 • Trommel

Individuele lessen
Nadat de leerling een keuze van het favoriete instrument heeft gemaakt, krijgt hij twee keer per week les in het clubgebouw van K&G. Een vaste docent geeft de leerling les en helpt hem zijn instrument zo goed mogelijk te beheersen. Het doel is om zo snel en zo goed mogelijk aan beginniveau van Jong K&G te kunnen voldoen zodat de leerling door kan stromen naar Jong K&G.

Exerceren
K&G staat bekend om zijn strakke manier van marcheren, ook wel exerceren genoemd. De K&G orkesten maken marcherend muziek daarom is er een eigen ‘exercitie stijl’ ontwikkeld. De leerlingen leren direct bij de start van de opleiding te exerceren. In eerste instantie wordt dit zonder instrument gedaan waarna de leerlingen ook leren te marcheren met het instrument. Elke zaterdagochtend krijgen de leerlingen exercitie van Robin Gibson en Niels Adolf.

KidsKorps

Samen muziek maken staat bij de K&G University voorop en is ook een groot onderdeel van het succes van de K&G-orkesten. Voor de leerlingen die voldoende basis hebben opgedaan bij de individuele lessen is er het KidsKorps. Bij het KidsKorps leren de leerlingen samen muziek maken, orkestdisclipline en te performen. Elke zaterdagochtend van 10.30 uur tot 11.15 uur krijgt het KidsKorps les van Niels van Rhenen.

Het K&G University opleidingsplan

Om alle doelen van K&G University te halen is er een gedegen opleidingsplan opgesteld. Dit opleidingsplan is altijd in ontwikkeling en kan herzien worden wanneer dat nodig is. Zo weten de leerlingen, ouders commissies, docenten en instructieleden wanneer een leerling klaar is voor Jong K&G en wat hij daarvoor moet kunnen.

De gemiddelde opleidingsduur om muzikaal aan het beginniveau van Jong K&G te voldoen bedraagt zo’n 2,5 jaar en is opgedeeld in verschillende fases. De exacte duur van de opleiding hangt af van de vorderingen van de leerling die hij maakt tijdens zijn individuele lessen. Na elk half jaar wordt er een fase afgesloten met een examen. De leerling laat tijdens dit examen horen en zien wat hij op het instrument heeft geleerd. Aan de hand van de uitslag kan de docent nieuwe doelen voor het aankomende half jaar stellen.

Fases
De opleiding bestaat uit 5 fases, deze worden afgesloten met elk een diploma:

 • Fase A, afsluitend Diploma A
 • Fase B, afsluitend Diploma B
 • Fase C, afsluitend Diploma C
 • Fase D, afsluitend Diploma D
 • Fase Jong K&G, afsluitend muzikant Jong K&G

Elke fase kent zijn eigen aspecten. Zo bestaat het karakter van de eerste fases uit een basisvorming en de laatste fases uit het perfectioneren van de techniek, samenspel en kennis van de te spelen stukken.

Kosten
Bij inschrijving als leerling is inschrijfgeld verschuldigd van € 40,-. De leerling ontvangt hiervoor een instrument, een muziekstandaard en lesmateriaal in bruikleen. Daarnaast is er contributie verschuldigd van € 29,- per maand.

2016 - Geslaagd voor Jong K&G
2016 - Superkids spelen tijdens open dag
2015 - Leerlingen lopen mee tijdens de 2 oktober taptoe

Meer informatie nodig of interesse?

Leer muziek maken, leuke uitjes meemaken en nieuwe vrienden leren kennen
Vraag meer informatie aan over opleidingen of lidmaatschap