Op dinsdag 12 april jl. nam Peter Kessels na 9 jaar afscheid als secretaris en a.i. voorzitter. Die laatste functie bekleedde hij sinds het afscheid van Tom de Beer, nu 2,5 jaar geleden. Penningmeester Willem Bakker bedankte Peter voor de fijne samenwerking en gaf aan dat het vervullen van een dubbel functie niet eenvoudig is.

N.a.v. het vervullen van die dubbel functie en het feit dat Peter, na het financiële debacle van 2008 en de twee jaar durende Corona-periode, de vereniging op de hem welbekende rustige wijze door deze tijden heen geloodst heeft, heeft het bestuur besloten Peter aan de algemene ledenvergadering (ALV) voor te dragen als “Lid van Verdienste”.

Na goedkeuring door de ALV kreeg Peter een oorkonde en een bos bloemen uitgereikt door René Truijers, de nieuwe voorzitter van K&G.

Namens bestuur en leden feliciteren we Peter met de benoeming tot ‘lid van verdienste’ en wensen hem nog veel geluk en succes toe voor de toekomst.