Na drie repetities kunnen we nu al stellen dat het idee om een reünie-orkest te beginnen geslaagd is. Bijna 60 (oud-)leden hebben zich de afgelopen weken aangemeld voor dit orkest, dat met het oog op het naderende jubileumjaar geformeerd is. Wanneer en hoe het orkest zich gaat presenteren aan het publiek is nu nog niet bekend, maar er zijn veel ideeën.

Het orkest is niet alleen voor muzikanten die ooit lid geweest zijn van K&G, maar ook voor leden die in het verleden bij de S&MB hebben gespeeld en dus zijn er ook leden van K&G 3 aanwezig tijdens de repetities. O.l.v. Ronald Horsman, zelf al vele jaren lid van K&G, wordt één keer per maand in het clubgebouw van K&G gerepeteerd op vooral marsen uit de jaren ’70 en ’80. Marsen die destijds gearrangeerd werden door instructeur Nico de Jeu en het mooie is dat nu, ruim 30 jaar later, de marsen nog steeds klinken als een klok. Nummers als “Per Mare Per Terram”, “The Dambusters”, “Royal Salute” en “Per Astra Ad Astra” staan nu op de lessenaar en de enthousiaste deelnemers zullen de komende maanden meer van dit soort marsen op de lessenaar krijgen.

Mooi om te zien dat naast de K&G 3 leden ook veel oud-leden hun instrument weer hebben opgepakt, waarvan sommige vele jaren in de kast hebben gelegen. Opvallend ook hoe snel men het bespelen van een instrument weer onder de knie heeft zodat de nummers nu al lekker klinken. Tijdens de repetities zijn er ook oud-leden die zelf niet meer een instrument ter hand nemen, maar komen kijken en luisteren naar wat hun oude maten presteren. Na afloop van de repetitie worden in de kantine oude verhalen opgehaald. Het is eigenlijk nu al één grote reünie.

In de agenda op onze website staan de data waarop de repetities zijn. Heb je zin gekregen om alsnog aan te sluiten, meld je dan even aan via het aanmeldformulier onderaan deze pagina. Uiteraard ben je, ook als je niet meer speelt, van harte welkom om bij deze avonden te komen kijken. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!