Als gevolg van veel leuke en positieve reacties is besloten om het reünie-orkest een vast onderdeel te maken van de vereniging. Er zijn inmiddels 37 aanmeldingen van muzikanten die ooit onderdeel uitgemaakt hebben van DP&T of de S&MB K&G.

Het Reünie-orkest 2021 staat voor het versterken van de sociale binding van oud-leden met de vereniging, waarbij het plezier van én met elkaar muziek maken voorop staat. De muziekstukken komen uit het archief van K&G.

op vrijdag 24 september a.s. staat de 1e “oprichtingsrepetitie” op de agenda en de bedoeling is dat er één keer in de maand op vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur gerepeteerd gaat worden. Ronald Horsman (trompettist bij K&G) is weer bereid gevonden om de instructie op zich te nemen en voor de tamboers en slagwerkers zal Michel Lugtigheid (tamboer bij de S&MB en instructeur bij Jong K&G) die rol oppakken. Met de nu ontvangen aanmeldingen is er sprake van een hele redelijke bezetting. Natuurlijk zijn er altijd meer muzikanten welkom en zeker bij de trompetgroep kan wat versterking gebruikt worden.

Voorwaarde van het bestuur om het reünie-orkest als vast onderdeel aan de vereniging deel te laten nemen is wel dat er een financiële bijdrage wordt verwacht en er is besloten om dan als voorwaarde te stellen dat “Vriend van K&G” het minimum is. Dat betekent een bijdrage van min. € 50,- per jaar. Natuurlijk geldt dat niet voor leden en niet spelende leden die al contributie betalen. Oud-leden die al donateur zijn wordt gevraagd “Vriend van K&G” te worden. Met die bijdrage kunnen we ook weer leuke dingen doen voor het orkest en voor de vereniging.

Binnenkort komt er meer info op deze website te staan zoals een inschrijfformulier. De organisatie van het Reünie-orkest is in handen van Ton Chaudron, Vincent Holverda en Peter Serlier.