Op 30 oktober jl. werd in het clubgebouw van K&G door de voorzitters van Adest Musica, DVS, Flora Band en K&G, een overeenkomst getekend, waarmee het samenwerkingsverband tussen deze orkesten de komende vier jaar een vervolg krijgt.

Tijdens de periode 2013-2017 is gebleken dat de samenwerking tussen deze vier regio-verenigingen op alle vlakken prima verlopen is. Daarnaast vult men elkaar aan v.w.b. kennis en contacten. Er zijn in deze periode diverse zaken besproken, afgesproken en uitgevoerd waarvan de jaarlijkse taptoe, georganiseerd door één van de verenigingen, een mooi voorbeeld is.

In maart 2017 bleek tijdens een vergadering van de managers van de orkesten dat er voldoende redenen waren om de samenwerking met vier jaar te verlengen. In de nieuwe periode zullen ook de jeugdafdelingen van deze verenigingen meer betrokken worden bij de samenwerking. De podiumorkesten werken al enkele jaren samen in het organiseren van Opus 5.

Op de foto ziet u van links naar rechts de volgende voorzitters: Wil van Vliet – Adest Musica Sassenheim, Arie van Duijn – DVS Katwijk, Wilfred de Mooij – Flora Band Rijnsburg en Foort van Oosten – K&G Leiden.