Zoals u wellicht gelezen en/of gehoord hebt zijn de orkesten van K&G dit jaar niet te bewonderen bij de Pleintaptoe en de grote 3 oktober-optocht. In al zijn wijsheid heeft het bestuur van de 3 October Vereeniging vorig jaar december besloten de Show- & Marchingband voor dit jaar uit te sluiten van deelname aan dit Leidse evenement en omdat in de afgelopen maanden een oplossing voor het conflict uitgebleven is heeft de vereniging besloten om alle orkesten van K&G terug te trekken v.w.b. deelname aan de Pleintaptoe en de grote optocht.

Voor het eerst sinds 1951 is K&G dus niet te bewonderen in de Leidse optocht. Geen gezamenlijke marsen naar de Kaasmarkt op 2 oktober en op 3 oktober naar de Burggravenlaan, geen schitterende marsmuziek op de Breestraat waar het publiek ieder jaar rijen dik geniet van de sound van K&G en geen serenade meer bij café de Tregter (was de laatste edities door de organisatie toch al niet toegestaan).

Pleintaptoe

Een Pleintaptoe zonder de drie orkesten van K&G, bijna onvoorstelbaar! Geen K&G 3 in het voorprogramma of tussendoor met de muzikale bruggetjes en geen Jong K&G en de S&MB K&G die voor het massaal toegestroomde publiek hun shows zullen laten zien. In het begin van de jaren 80 is K&G zelf begonnen met het houden van een soort after-taptoe aansluitend aan de looptaptoe op 2 oktober. Op het Stadhuisplein speelden de S&MB en Jong K&G nog een uur lang voor het massaal toegestroomde publiek en werd er afgesloten met koralen en het Wilhelmus. Na enkele jaren verhuisde het geheel vanwege geluidsoverlast naar het Pieterskerkplein (in het Stadhuis werd op 2 oktober ’s avonds de erepenning van de stad Leiden uitgereikt en de muziek verstoorde dit feestje). De after-taptoe groeide in de loop der jaren uit tot een Pleintaptoe die zelfs enige jaren de naam “K&G Taptoe” mocht dragen waarbij K&G en de 3 October Vereeniging samen de organisatie op zich namen. Dit jaar dus op 30 september a.s. een Pleintaptoe zonder K&G… gelukkig is er die middag “Opus 5” bij Koetshuis De Burcht, dus kunt u in ieder geval één van de K&G orkesten beluisteren 😉 (Meer info binnenkort op deze website).

Wat dan wel

Jong K&G zal zich wel op 2 oktober ’s avonds aan de Leidse bevolking laten zien en horen en dat heeft o.a. te maken met ledenwerving. Voor leerlingen is het de enige mogelijkheid om een optreden mee te doen dus ook dit jaar zullen zij meelopen om zo andere kinderen warm te maken voor Jong K&G. Op vrijdagmiddag 29 september a.s. zal K&G 3 deelnemen aan het Minikoraal, voor K&G 3 één van de leukste optredens van het jaar. Daarbij komt dat het de 25ste keer is dat burgemeester Van der Werf (Eric Filemon) van zijn sokkel komt en daar we bij K&G 3 zeer goed samenwerken met Eric willen we hem, zijn zangeressen en de 3500 schoolkinderen niet in de steek laten. We doen dus gewoon weer mee en voor die gelegenheid geheel in het rood en wit, de Leidse kleuren.

De optocht

Op 3 oktober a.s. dus voor het eerst sinds 1951 geen orkesten van K&G in de optocht. Een optocht die vele jaren geleden groots was met veel deelnemers, mooie praalwagen en grote orkesten als Concordia, De Burcht en Werkmans Wilskracht. Een optocht van Leidenaren voor Leidenaren en voor leden van K&G, merendeels ook Leidenaren, altijd een mooie gelegenheid om je aan je stadgenoten te laten zien en horen. De optocht was destijds veel langer dan tegenwoordig en duurde wel 4-5 uur inclusief een pauze bij de Doelenkazerne. Door de vele gaten die er in deze optocht zitten moest er regelmatig lang gewacht worden waarbij de deelnemers vanuit het publiek iets te drinken kregen, met en zonder alcohol. Ook na het spelen van “Io Vivat” bij studentenvereniging “Minerva” was er standaard een versnapering (champagne). Alles kon in die jaren, het was één groot feest. K&G heeft in al die jaren nooit verzaakt, muzikaal niet en qua uitstraling niet!

In de jaren ’70 en ’80 werd K&G regelmatig betrokken bij overleggen met de 3 Oktober Vereeniging en daar werd b.v. besloten dat K&G altijd voorop moest lopen zodat zij de staat “schoon konden vegen” voor de rest van de optocht. K&G moest ervoor zorgen dat het publiek ruimte maakte voor de andere deelnemers. Jaren later werd besloten dat K&G achteraan moest lopen zodat er geen kosten gemaakt hoefden te worden voor 6 politie-agenten te paard die normaal de optocht afsloten. In goed overleg kon men met K&G alle kanten uit.

De laatste jaren werd er steeds meer aan banden gelegd en kwamen er steeds meer regeltjes waar deelnemers zich aan moeten houden. Het was b.v. jarenlang een traditie dat de senioren van K&G stopten bij café de Tregter, het publiek ging gewoon op de weg staan. Er moest een stukje gespeeld worden en als “beloning” kwamen er bladen met frisdrank en bier vanuit het publiek. Deze werden snel leeggemaakt en daarna werd het ontstane gat in de optocht snel dichtgelopen. Jarenlang was dit geen probleem maar sinds twee of drie jaar verboden door de organisatie. Alles voor de veiligheid van het publiek!

Afgelopen jaar was voor het bestuur van de 3 October Vereeniging het “overtreden” van die regels reden om de S&MB dus uit te sluiten van deelname aan dit Leidse feest en dus de optocht een goed stuk muziek te ontnemen. We zullen hier niet ingaan op de aangevoerde redenen maar laten we zeggen dat we bij andere organisaties dit soort zaken niet tegen komen. Uiteindelijk zijn de grote verliezers de vele Leidenaren die naar de Pleintaptoe en de optocht komen om (ook) K&G te zien en te horen!

 

We wensen iedereen een fijn ontzet toe!