Ynze tijdens een concert (2008)
Ynze tijdens één van zijn eerste optredens als tamboer (1969)
Ynze met zijn jongste zoon Danny tijdens een blaaskapellenmiddag (2001)
Ynze (links) met de slagwerkers tijdens een fotosessie in Breda (1999)
Ynze op grote trom tijdens een optreden van de Gelegenheidskapel van K&G

Op zondagavond 27 oktober jl. is op 60-jarige leeftijd Ynze de Jong overleden.

Ynze is eind jaren ’60 lid geworden van K&G en heeft enkele jaren bij Jong K&G als tamboer gespeeld. Na enkele jaren afwezigheid kwam hij halverwege de jaren ’80 terug als tamboer bij K&G en stapte later over naar het slagwerk. Na zijn periode als muzikant is hij als niet-spelend lid vele jaren als PR-medewerker bij de vereniging betrokken geweest en heeft hij o.a. bijgedragen aan het tot stand komen van enkele DVD’s en de verkoop van vele CD’s. Ook heeft hij op de achtergrond enkele jaren de financiële administratie bijgehouden en tijdens het laatste donateursconcert speelde hij op slagwerk mee bij het reünistenorkest.

Naast K&G speelde Ynze jarenlang in de blaaskapel van de carnavalsvereniging “Altijd Goed” uit Den Bosch. 

Bestuur en leden van K&G wensen zijn familie alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.